PETITIE en ZIENSWIJZE

‘HANDHAAF de bestemming ‘GROEN’

Beste (mede)buurtbewoner,

Binnenkort vindt er over de bouwplannen ‘t Goeie Spoor een gesprek plaats tussen de gemeente en de kerngroep van de buurtcommissie ‘t Goeie Spoor.

Al eerder hebben de bewoners van 167 woningen uit onze buurt aangegeven deze bouwplannen onaanvaardbaar te vinden. Wij doen dan ook ons uiterste best de gemeente hiervan te overtuigen!

De gemeente heeft de participatie in handen gelegd van de initiatiefnemer ROQ-Vastgoed. Die heeft ons het onaanvaardbare bouwplan voorgelegd. Echter de daaraan voorafgaande vraag -of wij als omwonenden de bestemming ‘groen’ van dit deel van de hoofdgroenstructuur met daarop 33 prachtige bomen sowieso wel gewijzigd willen zien in ‘woningbouw’- is nog helemaal niet gesteld!

Ook de gemeente die voor de keuze en het besluit te komen tot een bestemmingsplanwijziging verantwoordelijk is heeft ons die vraag niet gesteld!

Wat de kerngroep betreft is het antwoord daarop heel duidelijk

‘HANDHAAF de bestemming ‘GROEN’

In ons komende gesprek met de gemeente willen wij hen dit standpunt duidelijk overbrengen. Het zou fijn zijn als u ons hierbij zou willen ondersteunen en zodoende door (mede)ondertekening aan de gemeente te laten zien dat ook u de bestemming ‘groen’ gehandhaafd wil zien.

Hartelijke groet,

De kerngroep bouwplannen van

de buurtcommissie ‘t Goeie Spoor.

Onderteken deze Petitie en Zienswijze:

(tot 24 januari a.s.)
Naam
Adres

Er komen ook steeds meer signalen vanuit de steden dat groen ook meer verkoeling kan brengen en bijdraagt aan een gezonde leefomgeving!!

Een voorbeeld van diverse artikelen: